ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πραγματοποιούμε εβδομαδιαία δρομολόγια εισαγωγής και εξαγωγής στην γραμμή της Ιταλίας. Επιπλέον διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο ανταποκριτών που μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τις χώρες όπως Ισπανία, Αγγλία , Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία κ.ά. καλύπτοντας τις ακόλουθες ανάγκες :

 • Μεταφορές φορτίων groupage.
 • Μεταφορές ολόκληρων φορτίων (FTL).
 • Μεταφορές σε κάθε είδους συσκευασίας (παλέτες ,βαρέλια, κιβώτια, χύμα, κ.α.)
 • Μεταφορές οχημάτων με αυτοκινητάμαξες από-προς όλη την Ευρώπη.
 • Μεταφορές επικίνδυνων υλικών (ADR).
 • Ειδικές Μεταφορές μηχανημάτων και Βιομηχανικού εξοπλισμού.
 • Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων όπου απαιτείται.
 • Μεταφορές σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.
 • Μεταφορές Άμεσης παράδοσης (direct).
 • Παράδοση με εσωτερική μεταφορά μέσω πανελλαδικού δικτύου μεταφορικών.
 • Συνεργασία με πρακτορεία.
TOP