ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η επιλογή του καταλληλότερου συνεργάτη, που θα αναλάβει την μεταφορά των εμπορευμάτων μίας επιχείρησης δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο κόστος.

Η αποτελεσματικότητα των Μεταφορών επηρεάζει όλη τη λειτουργία των άλλων τμημάτων της επιχείρησης και την συνολική εικόνα της στους πελάτες.

Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αποδοτική και χωρίς προβλήματα διακίνηση των εμπορευμάτων σας. Επιπλέον δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται ότι ο Μεταφορέας, πολλές φορές, έρχεται συχνότερα σε επαφή με τον προμηθευτή αλλά και με το πελάτη απ’ ότι η ίδια η επιχείρηση.

Επιλέγοντας την εταιρεία μας ως συνεργάτης σας επιλέγετε :

  • Κάλυψη όλων των προορισμών
  • Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα αυτοκινήτων
  • Δυνατότητα εσωτερικών μεταφορών όπου η πρόσβαση μεγάλων οχημάτων δεν είναι εφικτή
  • Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση, από τον αρμόδιο για την παραλαβή- παράδοση του φορτίου σας
  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις και αφίξεις
  • Εργαζόμενους που διέπονται από υπευθυνότητα και εμπειρία ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία 100% το μεταφορικό έργο που θα τους αναθέσετε
  • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων αγαθών
TOP